Gabriel Janer

D’estil admirable, amb un magisteri literari difícilment discutible, els seus llibres són sempre una lliçó d’escriptura i de poesia. Algun dels seus relats (El rei Gaspar, Tot quant veus és el mar) foren, al seu moment, certament innovadors. Expressiu, generós amb els mots i les imatges.

Los comentarios están cerrados.