David Cirici

Sens dubte Molsa és un gran relat. Autor, doncs, de literatura que mostra una real potència. Recordo el seu Llibre de vòlics, laquidambres i altres espècies, ara perdut (llàstima: ha passat massa temps). De Molsa, al seu moment, en vaig dir: “Té entitat, és producte d’un autor amb ofici, proposa una lectura commovedora”.

Los comentarios están cerrados.