50 mots sobre…

50 mots sobre autors i autores de la literatura infantil en llengua catalana i, per tant, dels Països Catalans, l’obra dels quals més m’ha interessat i/o encara m’interessa. Tota tria és arbitrària. El fet que qualque autor o autora no estigui en aquesta llista respon simplement a la meva impossibilitat real de llegir tot el que es publica. Poden ser-hi per una obra o per l’obra completa o per la seva trajectòria. La llista, escrita gairebé a rajaploma, segueix l’ordre alfabètic dels noms. Les opinions que expresso sobre ells/elles, per descomptat són personals i, a més, revisables en qualsevol moment.

Los comentarios están cerrados.