Alícia en Terra de Meravelles, de Lewis Carroll

Cercau una edició que contengui les dues parts de les aventures d’Alícia: en la terra de meravelles i a l’altre costat del mirall. I que siguin traduccions completes, no adaptacions. De les darreres edicions (n’hi ha per donar i per vendre), ens agrada particularment la que il·lustra el grandíssim dibuixant Tony Ross (Anaya, traducció i notes de Ramón Buckley). Però, clar, la versió de Carner és tan potent, i les il·lustracions de Lola Anglada, tan carrinclones i tan precioses… Alícia és en veritat insubstituïble, lectura obligatòria, necessària per poder participar de ple dret en la imaginació col·lectiva del món. Alícia és un miracle. Situacions i llenguatge de potències imprevisibles –entre el joc, la llibertat i el desvari propis del cervell humà soterrat per les convencions-. Alícia és un pou sense fons. Hi pots extreure lliçons i aforismes, imatges, personatges modèlics (sempre en l’absurd, ja coneguts per qualsevol persona culta), acudits… No te l’acabes mai, el text d’Alícia. Rellegir Alícia és un plaer. No cansa mai. Sorprèn la seva capacitat de sorprendre. Barret, Lewis Carroll!

Los comentarios están cerrados.