Rodolfo del Hoyo

Poc a poc anirà fent (va fent) obra. Llegeix i sap. Compromès professionalment, vull dir: amb la professió d’escriure per a al·lots. Té sentiments per expressar, i ho fa sense escàndol. Es dol, em consta, de situacions actuals de desvaliment (recordo Quin niu més bonic!).  El secret del planeta Moix té aires d’ingènua ciència ficció.

Los comentarios están cerrados.